Tispe
FI59020/10
Finsk lapphund
Levende
NKK Dogweb profil
HD høyre C
HD venstre C
Siste øye lys test (ECVO) 16.11.2017
Øye lys testresultater FRI
AD -
PRA-prcd Carrier
Pompes -
EierLappeland Kennel