Tispe
NO49946/17
Finsk lapphund
Levende
NKK Dogweb profil
28.07.2017
HD høyre -
HD venstre -
Siste øye lys test (ECVO)
Øye lys testresultater
AD -
PRA-prcd -
Pompes Free
EierRita Bekkeli/ Iselin Juell

At Stud