Hann
NO39625/15
Finsk lapphund
Levende
NKK Dogweb profil
17.04.2015
HD høyre B
HD venstre B
Siste øye lys test (ECVO)
Øye lys testresultater ua
AD 0
PRA-prcd Free
Pompes Free
EierRita Bekkeli/ maren Gravdal