Tispe
no45468/16
Finsk lapphund
Levende
NKK Dogweb profil
15.06.2016
HD høyre B
HD venstre A
Siste øye lys test (ECVO)
Øye lys testresultater ua
AD 0
PRA-prcd Carrier
Pompes Free
EierRita Bekkeli

At Stud