Tispe
NOX43167/18
Finsk lapphund
Levende
30.03.2017
HD høyre -
HD venstre -
Siste øye lys test (ECVO)
Øye lys testresultater
AD -
PRA-prcd -
Pompes -
Eiermarte brendvik