Hann
ER54068/18
Lapsk vallhund
Levende
NKK Dogweb profil
28. aug 2018

Medisinsk historikk

HD Høyre B
HD Venstre C
Dato for sist øyelysing (ECVO) 11.09.2019
Resultat av øyelysing Retinal Dysplasi (RD): Påvist (Multi) fokal
AD
PRA-prcd
Pompes
EierEllen Henriksdatter Buljo