Hann
ER54068/18
Lapsk vallhund
Levende
NKK Dogweb profil
28. aug 2018

Medisinsk historikk

HD Høyre
HD Venstre
Dato for sist øyelysing (ECVO)
Resultat av øyelysing
AD
PRA-prcd
Pompes
EierEllen Henriksdatter Buljo