Hann
ER54068/18
Lapsk vallhund
Levende
NKK Dogweb profil
28.08.18
HD høyre -
HD venstre -
Siste øye lys test (ECVO)
Øye lys testresultater
AD -
PRA-prcd -
Pompes -
EierEllen Henriksdatter Buljo