Tispe
NO50753/14
Finsk lapphund
Levende
02.03.14
HD høyre B
HD venstre B
Siste øye lys test (ECVO) 08.04.18
Øye lys testresultater Intet påvist
AD -
PRA-prcd -
Pompes -
EierSiv Hege Møller/Henriette Hansen