Tispe
NO52969/18
Finsk lapphund
Levende
NKK Dogweb profil
12. aug 2018

Medisinsk historikk

HD Høyre C
HD Venstre C
Dato for sist øyelysing (ECVO) 18.07.2022
Resultat av øyelysing Pers. Pupilmembran (PPM): PåvistIris PPM iris - iris OU
AD
PRA-prcd Fri
Pompes Fri
EierMarianne Engedahl
Fairdogs Raia SE53588/2011