Tispe
SE10901/2024
Finsk lapphund
Levende
19. nov 2023

Medisinsk historikk

HD Høyre
HD Venstre
Dato for sist øyelysing (ECVO)
Resultat av øyelysing
AD
PRA-prcd Fri
Pompes Fri
EierHannah Karoline Bjørkestøl