Vinterens vakreste eventyr: Reingjeterhelg for finsk lapphund, lapsk vallhund og svensk lapphund.

Forfatter: Ragnhild Birkeland       Foto: Susanne Håheim

For andre år på rad arrangerte Norsk Lapphundklubb gjeteranleggsprøve på rein i storslagne og vakre Jotunheimen nasjonalpark i samarbeid med gjetere fra Lom Tamreinlag og Vågå Tamrein AS. Vi hadde også med oss de erfarne gjeteranleggsdommerne fra Finland Minna Mäntyranta-Mustonen og Tiina Pulska. Gjeterne veit godt hva de har behov for av hjelp fra en hund. En arbeidende lapphund skal for eksempel bjeffe, og det er et nyttig hjelpemiddel når en flokk på 4000 – 5000 dyr skal flyttes. De skal også være selvstendige, seige og utholdende, og kunne jobbe i mange timer.

18 hunder ble vurdert, ni på lørdag og ni på søndag. Gjeterne fyrte opp bål, og vi kunne benke oss på reinskinn rundt bålet, for både kos og varme, med matpakka og termosen, og nyte synet av hunder og 4000 rein i fantastiske omgivelser.

En etter en fikk hundene prøve seg på gjeting, først i langline, med fører og dommer rundt flokken. Etter hvert som de viste seg klare for det, ble de sluppet fri, og det var interessant å se i hvilken grad de tok initiativ og ville arbeide, eller om de foretrakk å holde seg nær sin trygge eier, – eller om det var mulig å få i gang litt spennende jakt. Hver enkelt hund ble beskrevet ut fra kriteriene fra Porokoirakerho ry, og førerne fikk beskrivelsene med seg. Kopier er bevart i Norsk Lapphundklubb, slik at vi med tiden forhåpentlig kan ha materiale nok til å kunne si noe om tilstanden i rasene våre om gjeteranlegget. Totalt sett er det all grunn til å være fornøyd med tilstanden. Med tanke på å bevare rasenes egenskaper gjennom fornuftig avl er gjeteranleggsprøven et nyttig verktøy, og vi gleder oss til nye samlinger med nye hunder både neste år og åra framover, og setter stor pris på samarbeidet med gjeterne i Jotunheimen! En stor takk til Christian Vole, Geir Egil Slettom og Jon Kjetil Svestad fra Lom Tamreinlag, og Ola Vaagaasarøygard, Ragnhild Jacobsen og Jørn Slettom, Vågå Tamrein AS.

Ikke mange av oss kommer til å bruke hundene våre i reinsgjeting, og få av valpene vi oppdretter, kommer til å selges til gjetere, – til det er ikke behovet så stort. Likevel er det viktig for oss i Norsk Lapphundklubb å bidra til at en vesentlig egenskap, gjeteregenskapen, blir med videre i avlen, for denne egenskapen er en del av grunnlaget for hvordan vi ellers kjenner de tre rasene våre. De skal være samarbeidende, utholdende, selvstendige og sindige, og ha en god fysikk beregnet på det nordiske klimaet.