Utstillingskomiteen arrangerer hovedklubbens utstillinger.

Epost til utstillingskomiteen: utstilling@norsklapphundklubb.no

Per Ola Wahlquist, leder og styrets kontaktperson

Hanne Aasen Johnsrud

Gunn Hedvig Rønning

Johanna Aglen