Takk til alle som har bidratt på undersøkelsen! Nå bearbeides all data og vi håper på fullstendige rapporter før jul.

Avlsrådet vil med dette innstendig be alle lapphundeiere om å delta på denne helseundersøkelsen i samarbeid med Frode Lingaas ved Veterinærhøyskolen (NMBU).

Dette er en helseundersøkelse for alle lapphunder!

Den gjelder ikke kun medlemmer av NLK eller de hundene som evt har en sykdom.
Undersøkelsen er opprettet for å få et oversiktsbilde over helsestatus på våre tre lapphund raser. Hvis bare de med syke hunder svarer vil vi få et uriktig bilde av helsestatus på lapphundrasene. Jo flere som besvarer undersøkelsen, desto bredere blir utvalget og desto riktigere blir «oversiktsbildet» av helsestatus.

Ved å kopiere lenken under her inn i en nettleser kan du fylle ut informasjon om din(e) hunder og bidra til at NLK får et godt oversiktsbilde på status for helse og adferd for våre tre raser.
https://response.questback.com/norgesveterinrhgskole/ftw2ubnlfd

Undersøkelsen baserer seg på selvrapportering og består av tre deler:
Del 1 : Identifikasjon av hund og eier for at vi skal være sikre på at hunden som registreres er av riktig rase. (Husk å ha hunden registreringsnummer tilgjengelig.)
Del 2 : Består av spørsmål knyttet til de vanligste sykdommene.
Del 3 : Omhandler hundens atferd som er svært viktig for hundens velferd.
Bare resultatene fra del 2 og 3 vil bli tilgjengelig for klubben (raseforekomst). Del 1 blir IKKE tilgjengelig for klubben og undersøkelsen er derfor konfidensiell. NLK vil kun få til gang til statistikker, og ingen informasjon om enkelt hunder, og oppfordrer alle til å være ærlige og åpne når de besvarer undersøkelsen.

Veterinærhøgskolen har ansvar for bearbeidelse av data og sørger for at informasjon om den enkelte hund/eier blir behandlet konfidensielt. Undersøkelsen utføres ved elektronisk «questback»/spørreskjema. Så snart skjemaet er utfylt og sendt, vil dataene bli tilgjengelig for forskerne ved Veterinærhøgskolen og forekomsten av ulike helse- og atferds registreringer kan senere samlet presenteres.

– Avlsrådet NLK