FIGURANT MH

Norsk Lapphundklubb ønsker å arrangere MH – beskrivelser i fremtiden. Men for å kunne arrangere disse er vi nødt til å ha flere med på laget. Derfor ønsker vi å tilby våre medlemmer figurantkurs mot at en er delaktig på 4 tester arrangert av klubben. Når dette er gjort, vil en få refundert kostnaden for kurset.

Kurs alternativer:

Dato: 22.-.24. mars, sted: Sarpsborg, arrangør: N. Schäferhund Klub avd. Sarspborg

Dato: 29.-31. mars, sted: Skien, arrangør: N. Schäferhund Klub avd. Grenland

Dato: 29.-31. mars, sted: Sola, arrangør: N. Belgisk Fårehundklubb avd. Rogaland

Dato: 24.-26. mai, sted: Hønefoss, arrangør: N. Rottwiler Klubb/ Hønefoss og omegn BHK

Norsk Lapphundklubb skal arrangere MH – beskrivelse 31.8-1.9.19 her er det mulighet for å være figurant.

Vi har 3 plasser å tilby. Send en søknad til styret@norsklapphundklubb.noder du forteller om motivasjonen din for å bli figurant.