Informasjon fra Hovedstyret om forslag til grunnkontingent for 2021

For utdypende informasjon om Hovedstyret i NKKs forslag til økt grunnkontingent, klikk her