NKK er truet av konkurs på grunn av avlyste arrangementer under koronapandemien, og ber klubber og forbund om lån for å sikre videre drift. Det foregår også en innsamling gjennom facebook, «Vi som mener at NKK må reddes».

Vedtak: Norsk Lapphundklubb donerer kr. 50,- per medlem, til sammen kr 52.200, til NKK for å bidra til videre drift. Lån til NKK vil vurderes seinere, og må sees i forhold til NLKs egen økonomi.

-Styret