Norsk Lapphundklubbs årsmøte 26.02.2022 og utstillingen forut for møtet er flyttet fra Drammen Hundepark til Hundehytta til Kongsberg Hundeklubb, øst for Kongsberg. Innkalling, med adresse, og oppdatert utstillingsannonse kommer i Lapphundstikka 01/22.