Årsmøtet som skulle avholdes 27. februar i Drammen utsettes på grunn av koronarestriksjoner. Styret undersøker muligheter for digital gjennomføring lørdag 10. april. Nærmere informasjon vil komme, og innkalling vil sendes ut skriftlig. men hold av datoen!

Hilsen styret i NLK.